Cái chất riêng cùng phong cách thể hiện và trường phái sáng tác

Bộc lộ cái hồn giá trị thông qua các cách thức biểu hiện khác nhau.

Sử dụng bút và bàn phím chỉ là một trong số nhiều phương thức chuyển tải giá trị đến số đông.

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *